«اطلاعیـــه»

معرفی واحد ها
021-6158

معرفی واحد ها


   021-6158
واحدهای تشکیل دهنده :
 
مرکز پیام : این واحد بصورت شبانه روزی وظیفه  ارائه خدمات مشاوره و اعزام امدادگر در صورت خرابی خودرو به امدادخواه را بر عهده دارد .
 
کنترل کیفیت : این واحد برای رضایت سنجی از مصرف کنندگان جهت برسی واحد نظارت و بازرسی برای جلوگیری از هرگونه نقص در شکل انجام کار تشکیل شده است.
 
نظارت و بازرسی : این واحد وظیفه نظارت مستمر بر نحوه انجام صحیح تمامی خدمات موجود ,نظارت بر رفتار امدادگران و تعمیرگاه ها و پاسخگویی فنی به مشتریان گرامی را بر عهده دارد.
 
واحد صدور اشتراک: این واحد وظیفه صدرو کارت های اشتراک و پاسخگویی به سوالات مشترکین گرامی را بر عهده دارد.
 
دفتر فروش: این واحد جهت مشاوره فروش اشتراک سالیانه و همچنین پشتیبانی از مشترکین تشکیل گردیده است.
 
امور مالی و اداری: این واحد تمامی فعالیت های مالی شرکت را برعهده دارد.
 
امور قرارداد ها: این واحد جهت عقد قرارداد با امدادگران و تعمیرگاه ها در سراسر کشور جهت کسترش خدمات تشکیل گردیده است.