«اطلاعیـــه»

سرویس دوره ای
021-6158

سرویس دوره ای


   021-6158


                                                                                         سرویس دوره ای (چکاپ فصلی)

                                                       


به منظور رفاه حال مشتریان و برای جلوگیری از خرابیهای غیرقابل پیش بینی در جاده ها و همچنین کاهش هزینه نگهداری سالیانه خودرو سرویس (بازدید دوره ای) در محل در کلانشهر تهران توسط شرکت «امداد خودرو آفتاب شهر طلایی» راه اندازی گردیده است.در این طرح ویژه خودرو مشترک توسط کارشناس فنی با دستگاه دیاگ به طور کامل طبق جدول پیوست صفحه ... بازدید می گردد و در صورت وجود خرابی احتمالی مشترک می تواند ازسرویسهای تعمیراتی درب محل شرکت استفاده نماید. هزینه تعمیرات طبق تعرفه اتحادیه دریافت می شود.
در طرح مذکور کارشناس مربوطه با تجهیزات همراه (دیاگ,تست باتری ... )طبق چک لیست به بررسی قسمتهای مختلف خودرو می پردازد.


مشریان گرامی می توانند درخواست خود را از طریق مرکز پاسخگویی و با شماره تماس 6158-021 داخلی 2 و یا سامانه پیام کوتاه 10006158 مطرح نمایند.  

 همکاران مربوطه در اسرع وقت هماهنگی لازم برای رزرو و اعزام اکیپ های  عملیاتی را انجام خواهند  داد.