«اطلاعیـــه»

امداد خودرو سراسری آفتــــاب شهـــر طلایـــی
021-6158

امداد خودرو سراسری آفتــــاب شهـــر طلایـــی


   021-6158


                                                                                                                                                                                                                      مرکز پاسخگویی     
                                            021-6158


  

دریافت خدمات امدادی و تعمیرگاهی:
مرکز تماس «امداد خودرو آفتاب شهر طلایی» به منظورهدایت و پاسخگویی به خواسته های مشترکین با شماره تماس 6158-021 به صورت شبانه روزی آمادۀ ارائه خدمات امدادی و تعمیرگاهی می باشد. در همین راستا مشترکین می توانند در صورت بروز مشکل و نقص فنی در خودرو، درسراسر کشور با ارتباط با مرکز پاسخگویی 6158-021 داخلی 1 درخواست خود را اعلام نمایند. اکیپ های امدادی سیار در کمترین زمان ممکن برای بررسی و رفع نقص به محل مشتری اعزام می شوند.


دریافت خدمت بازدید دوره ای (چکاپ فصلی) :
مشریان گرامی می توانند درخواست خود را از طریق مرکز پاسخگویی و با شماره تماس 6158-021 داخلی 2 و یا سامانه پیام کوتاه 10006158 مطرح نمایند.
 همکاران مربوطه در اسرع وقت هماهنگی لازم برای رزرو و اعزام اکیپ های  عملیاتی را انجام خواهند داد.دریافت خدمت تعویض روغن در محل:
مشریان گرامی می توانند درخواست خود را از طریق مرکز پاسخگویی و با شماره تماس 6158-021 داخلی 3 مطرح نمایند.
 همکاران مربوطه در اسرع وقت هماهنگی لازم برای رزرو و اعزام اکیپ های  عملیاتی را انجام خواهند داد.


روابط عمومی :
مشتریان گرامی می توانند جهت ارتباط با واحد روابط عمومی با داخلی 5 تماس حاصل نمایند.