«اطلاعیـــه»

خدمات تعمیرگاهی
021-6158

خدمات تعمیرگاهی


   021-6158

 

                                                                                               خدمات تعمیرگاهی

                                                 

 خدمات تعمیرگاهی در سراسر کشور در نمایندگیهای طرف قرارداد شرکت با تخفیف 20 درصدی در اجرت طبق نرخ اتحادیه انجام می گردد.

مشریان گرامی می توانند درخواست خود را از طریق مرکز پاسخگویی و با شماره تماس 6158-021 داخلی 1 و یا سامانه پیام کوتاه 10006158 مطرح نمایند.