«اطلاعیـــه»

امداد سیار
021-6158

امداد سیار


   021-6158                                              

                                                                                                                 021-6158
خدمات امدادی فنی: 

در صورتی که خودرو مشترک به دلیل نقص فنی قادر به حرکت نباشد یا ادامۀ مسیرخسارت به خودرو و سرنشینان را در پی داشته باشد، کارشناسان فنی سیار به صورت شبانه روزی برای برطرف کردن نقص فنی به شکل دائم یا موقت تا زمان مراجعه به تعمیرگاه به محل مشتری اعزام خواهند شد که شامل مکانیک سیار، باتری سازی سیار...  می باشد.


خدمات حمل خودرو:

چنانچه به هر دلیل راه اندازی خودرو در محل امکان پذیر نباشد، امدادگر هماهنگی لازم را برای حمل خودرو به تعمیرگاه به عمل خواهد آورد

1- حمل خودرو برای مشترکین طرح مذکور تا اولین تعمیرگاه یا20 کیلومتر رایگان خواهد بود
2- در صورت وجود تعمیرگاه در محدودۀ خرابی، حمل خودرو به خارج از محدوده انجام  خواهد شد که مستلزم پرداخت هزینه طبق تعرفه می باشد.
3- انتقال خودرو متناسب با شرایط خودرو توسط خودروسوار، خودروبر یا جرثقیل انجام  خواهد شد.
4- حمل خودرو متناسب در شرایط استاندارد امکان پذیر است، در غیر این صورت داشتن بار برای خودروهای باری،پارکینگ های رمپ دار، طبقات منفی و خارج کردن خودرو از  چاله، گاردریل و ... شامل دریافت هزینه آماده سازی می باشد.روش ارائه خدمات :

جهت درخواست امداد با مراكز پيام شركت امداد خودرو ايران با شماره 6158-021  تماس گرفته و پس از اعلام شماره اشتراك  خود و ثبت مورد امداد در سيستم، كد پيگيري را دريافت نمائيد تا براي پيگيري‌هاي بعدي مورد استفاده قرار گيرد