«اطلاعیـــه»

اعطای نمایندگی و درخواست همکاری
021-6158

اعطای نمایندگی و درخواست همکاری


   021-6158


                                                             
شرکت امداد خودرو سراسری آفتاب شهر طلایی آماده اعطای نمایندگی در زمینه فروش اشتراک و ارائه خدمات امدادی و تعمیرگاهی در سراسر کشور میباشد.

همچنین آماده همکاری با نهادها ,سازمانها و تمامی شرکتهای دولتی و خصوصی در حوزء نوآوری و افزایش کیفیت ارائه خدمات میباشد.

علاقه مندان می توانند با تماس با شماره 6158-021 روابط عمومی " امداد خودرو سراسری آفتاب شهر طلایی" آمادگی خود را اعلام نمایند.